Historický kalendář

Fr 31.5.1895

U Brejšků byl založen Sportovní klub Slavia

31.května 1895 byl v restauraci U Brejšků založen „Sportovní klub Slavia“ jako nástupce „Akademického cyklistického odboru Slavia“ založeného v roce 1892. Protokol ustavující valné hromady sportovního klubu „Slavia” v Praze ze dne 31. května 1895: Vedle pánů, kteří zapsali se co členové S. K. S., přítomni byli valné hromadě: vládní zástupce a zástupce Č. Ú. J. V. pan Kettner.Valná hromada zahájena byla p. Jaroslavem Hausmanem. Řečník praví, že klub S. K. S. jest nástupcem Akademického cyklistického klubu „Slavia”. Námitka, že klub byl zdržován v letošní sezóně přípravnými pracemi, odpadá, jelikož přípravné komité obstaralo závodní dráhu, cvičiště, klubovnu atd. Řečník připomíná dále, že „Unie” je klubu nakloněna, což projevila propůjčením dvou mistrovství na den 23. června, kdy projektovány jsou závody a končí přáním, aby vůdčí úlohou nového výboru bylo soustředění veškerého českého studentstva pod prapor „Slavie” a snaha probuditi v něm lásku ke sportu.Na to přikročeno k volbě předsedy valné hromady. Do funkce této navrženi jsou p. Vodílkem MUC. Hausman a p. Kratochvílem p. Ankrt. Hlasováním připadá většina hlasů MUC. Hausmanovi. Je tedy za předsedu valné hromady zvolen MUC. Hausman. Poté následovalo čtení stanov panem Tůmou. Na to přikročuje se k další části programu, k volbě výboru. Za starostu navrhuje H. Miňovský p. Ankrta a dává návrh, aby zvolen byl aklamací, jakož i aby se vůbec volilo aklamací, načež p. Ankrt aklamací zvolen za starostu. Za místostarostu navrhuje p. Kratochvíl p. Petržílku, a vedle toho je návrh na zvolení p. MUC. Hausmana. Jelikož p. Petržílka se vzdává kandidatury, jest p. MUC. Hausman zvolen většinou za místostarostu. Po volbě jednatele, stanovení příspěvků MUC. Hausman projevil jménem přítomných dík. p. Kettnerovi, zástupci Č. Ú. J. V., za účastenství při valné hromadě, načež p. Kettner prohlásil, že jako zástupce Č. Ú. J. V. jest zplnomocněn tlumočit klubu S. K. S. úplnou sympatii, že Č. Ú. J. V. bude klubu S. K. S. (dle vlastních jeho slov) na ruku a výslovně podotkl, že se tak nestane ze stranických důvodů. Ke konci přečetl p. předseda došlý dopis od předsedy Č. K. V. Žižkov p. Jirouta, jímž tento blahopřál k otevření klubu.