Statistics - Jan SIROTNÍK

SeasonRoundDateGameScoreMinInkOGAYCRC
round  21 7.4.2024 PLB vs SBP 2:1 9020000
round  20 31.3.2024 SBP vs RBS 7:0 9000000
round  18 17.3.2024 SBP vs VLN 3:0 9000000
round  17 9.3.2024 KRD vs SBP 0:4 9000000
round  16 3.3.2024 SBP vs ADV 3:0 9000000
round  15 12.11.2023 SBP vs HOU 2:1 9010000
round  13 28.10.2023 DOM vs SBP 3:2 3320001
round  12 22.10.2023 SBP vs TAA 3:1 9010000
round  10 8.10.2023 SBP vs BPB 1:0 9000000
round  11 4.10.2023 PIS vs SBP 2:2 9020000
round  9 30.9.2023 MOT vs SBP 1:2 9010000
round  8 24.9.2023 SBP vs DKB 5:1 9010000
round  6 10.9.2023 SBP vs PLB 2:0 9000000
round  4 27.8.2023 SBP vs PVT 1:0 9000000
round  2 13.8.2023 SBP vs KRD 3:0 9000000
round  1 6.8.2023 ADV vs SBP 0:4 9000000