Finance department


SK Slavia Praha – fotbal a. s.

Head of Finance
Ing. Daniel Konrád -
Chief Accountant
Markéta Dimitrijevičová marketa.dimitrijevicova@slavia.cz
Accountant
Ing. Matěj Šiška matej.siska@slavia.cz
Finance Assistant, Cashier Klára Capůrková klara.capurkova@slavia.cz

Eden Arena a.s. a Stadion Eden a.s.

Accountant Bc. Hedvika Kneblová hedvika.kneblova@slavia.cz
Head of Reporting and Controlling
Bc. Tomáš Balada tomas.balada@slavia.cz
Reporting and Controlling Manager
Ing. Tomáš Hejnic tomas.hejnic@slavia.cz


SK Slavia Praha – youth, Sport grounds Xaverov and Horní Měcholupy

Chief economist Ing. Jan Čadílek jan.cadilek@slavia.cz
Accountant Ing. Radka Křížová radka.krizova@slavia.cz