Staff

Position Name
Head coach Milan Titěra
Assistant coach Šimon Honetschläger
Assistant coach Milan Černý
Goalkeeper coach Petr Kostelník

Fitness coach David Bujnovský

Masseur Barbora Matějková
Analyst Jindřich Vampola